Σπειρουλίνα και Σιδηροπενική Αναιμία

Σπειρουλίνα και Σιδηροπενική Αναιμία

Η σιδηροπενική αναιμία είναι η πιό συχνή μορφή αναιμίας και πλήττει κυρίως νεογνά, παιδιά, εφήβους και γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Οι κύριες αιτίες για την εμφάνιση της αναιμίας αυτής είναι η μειωμένη πρόσληψη ή η αυξημένη απώλεια σιδήρου.
Ως εκ τούτου υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις αυξημένη ανάγκη για σίδηρο.

Μελέτες με αναιμικά κορίτσια εφηβικής ηλικίας και παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-6 ετών) στα οποία χορηγήθηκε Σπειρουλίνα (5g/ ημέρα για 30 ημέρες και 1g/ημέρα για 50 ημέρες αντίστοιχα) έδειξαν ότι όλα τα άτομα παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στο μεταβολισμό του σιδήρου όπως φάνηκε από την αύξηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης (41).

Παρόμοια αποτελέσματα αύξησης των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης ελήφθησαν και από άλλες μελέτες αναιμικών ατόμων τα οποία κατανάλωσαν Σπειρουλίνα 2-4g/ημέρα για 30-36 ημέρες (**41).

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία