ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιημένη παραγωγή από το 2000

• Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές μας ότι το προϊόν μας ήταν πιστοποιημένο ως βιολογικό σύμφωνα με τον USDA NOP Κανονισμό της Αμερικής.

Από το 2009 το συμπεριέλαβε ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός για τις υδατοκαλλιέργειες ανοίγοντας επιτέλους τον δρόμο για την πιστοποίηση της σπειρουλίνας.

• Μετά από συνεχείς ελέγχους στην μονάδα παραγωγής μας είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι αποδεδειγμένα και ελεγμένα από ευρωπαϊκά όργανα παράγουμε την

μοναδική βιολογικά πιστοποιημένη σπειρουλίνα στην Ευρώπη στον τόπο παραγωγής της δηλ. την Ελλάδα.

• Έλεγχος – Πιστοποίηση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

• Inspection – Certification of Organic Agriculture Products

• ISO 22000 : 2005 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

• ISO 22000 : 2005 • Food Safety Management System.