Σπειρουλίνα και Άσθμα

Σπειρουλίνα και Άσθμα

Το βρογχικό άσθμα είναι μία ασθένεια η οποία επηρεάζει τους πνεύμονες και τις αναπνευστικές οδούς οι οποίοι παρέχουν αέρα στους πνεύμονες.

Είναι η πλέον κοινή αναπνευστική δυσλειτουργία και χαρακτηρίζεται από σποραδική έμφραξη και φλεγμονή της ενδοθωρακικής αναπνευστικής οδού με την συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων βλέννης.

Σε κλινική έρευνα της επίδρασης της Σπειρουλίνας σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα, για χρονική περίοδο 4 μηνών, μελετήθηκε η δράση της Σπειρουλίνας στην λειτουργία των πνευμόνων και των επιπέδων των αντισωμάτων IgE των ασθενών.
Οι ασθενείς ελάμβαναν είτε μόνο φαρμακευτική αγωγή (βρογχοδιασταλτικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα), είτε φαρμακευτική αγωγή με πρόσθετη λήψη Σπειρουλίνας, είτε μόνο Σπειρουλίνα (1g/ημέρα) (**41).

Βρέθηκε ότι η λήψη Σπειρουλίνας ελάττωνε σημαντικά τα επίπεδα των IgE και βελτίωνε την πνευμονική λειτουργία των ασθενών.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η Σπειρουλίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικό και διατροφικό συμπλήρωμα για την θεραπεία ασθματικών και μακροχρονίως να βοηθήσει στην μείωση της χρήσης φαρμακευτικής αγωγής.

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία