Σπειρουλίνα και Σωματική Άσκηση

Σπειρουλίνα και Σωματική Άσκηση

Η μεγάλη φυσική σωματική επιβάρυνση επιβάλλει αυστηρές απαιτήσεις στη διατροφή ενός αθλούμενου ανθρώπου.
Πρέπει να είναι καλά εξισορροπημένη και να εξυπηρετεί τις σωματικές απαιτήσεις.
Έτσι, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται στην διατροφή ενός αθλητή πολύ αποτελεσματικά φυσικά διατροφικά προϊόντα τα οποία περιέχουν συμπυκνωμένες μορφές βιολογικά ενεργών ουσιών.
Τα προϊόντα αυτά βελτιώνουν την σωματική απόκριση σε δύσκολες συνθήκες (φυσικές και ψυχολογικές) αυξάνοντας την φυσική αντοχή, διεγείροντας το ανοσοποιητικό σύστημα και τροποποιώντας τις ορμονικές δράσεις (**36).

Είναι ήδη γνωστό ότι οι Ολυμπιακές αθλητικές ομάδες της Κίνας και της Κούβας καταναλώνουν καθημερινά Σπειρουλίνα τόσο κατά την διάρκεια των προπονήσεων όσο και κατά το διάστημα πριν τους αγώνες (37). Τα πλεονεκτήματα της διατροφής με Σπειρουλίνα σε αθλούμενους ανθρώπους επιβεβαιώθηκαν πειραματικά σε νέους εθελοντές. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι η κατανάλωση Σπειρουλίνας προστατεύει τον μυϊκό ιστό των αθλητών από οξειδωτικές βλάβες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από την παραγωγή ελευθέρων ριζών κατά την διάρκεια της άσκησης, ενώ καθυστερεί παράλληλα τον χρόνο εξάντλησης του αθλητή και προάγει την ανάκαμψη από την κόπωση της άθλησης. Παρατηρήθηκαν επίσης θετικές μεταβολές τόσο στα μορφολογικά όσο και στα βιοχημικά χαρακτηριστικά του αίματος των αθλούμενων εθελοντών νέων καθώς επίσης και στην βελτίωση της ικανότητας τους για άθληση (36, **37, **39).

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία