Αλλεργική Φλεγμονή

Αλλεργική Φλεγμονή

Η αλλεργική φλεγμονή περιλαμβάνει μηχανισμούς παρόμοιους με αυτούς άλλων φλεγμονοδών αντιδράσεων του οργανισμού, αλλά αυτοί, στην περίπτωση της αλλεργικής αντίδρασης, επάγονται από την σύνδεση αντισωμάτων IgE σε σιτευτικά κύτταρα, με αποτέλεσμα την «πυροδότηση» της απελευθέρωσης φλεγμονωδών ουσιών από τα κύτταρα αυτά.
Μεταξύ των ουσιών αυτών η ισταμίνη παίζει κεντρικό ρόλο.

Αναφυλαξία είναι μία πολύ σοβαρή αλλεργική αντίδραση που απειλεί την ζωή ενός ανθρώπου και η οποία προκαλείται από την απελευθέρωση ουσιών από στευτικά και βασεόφιλα κύτταρα με την διαμεσολάβηση αντισωμάτων IgE.

Είναι ήδη γνωστό από μελέτες in vitro ότι τόσο ολόκληρη η Σπειρουλίνα, εκχυλίσματα της αλλά και η κύρια πρωτεΐνη της η φυκοκυανίνη δεν αυξάνουν την ευαισθητοποίηση του οργανισμού σε αλλεργιογόνες ενώσεις.
Αντίθετα μάλιστα παρατεταμένη χορήγηση τους ελαττώνει την παραγωγή αντιγονο-ειδικών IgE αντισωμάτων και ισταμίνης, ενώ παράλληλα μειώνεται η φλεγμονώδης αντίδραση στη έκθεση μίας αλλεργιογόνου ουσίας (**33).

Μελέτες με ασθενείς που έπασχαν από αλλεργική ρινίτιδα (διπλά τυφλά με εικονικό φάρμακο (placebo)) και οι οποίοι ελάμβαναν 1-2g Σπειρουλίνας την ημέρα για 3-6 μήνες έδειξαν ότι παρουσίαζαν σημαντική ελάττωση της ιντερλευκίνης-4 (παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή αντισωμάτων IgE), η οποία παραγόταν από μονοπύρηνα κύτταρα του αίματος των ασθενών (PBMC) μετά από διέγερση τους με φυτοαιμαγλουτινίνη.

Παράλληλα, η κατανάλωση Σπειρουλίνας σημαντικά βελτίωνε τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας των ασθενών σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, όπως η ρινική καταρροή και συμφόρηση, και ο ρινικός κνησμός και φτέρνισμα (**45, **46).

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία