Η Σπειρουλίνα ως ζωοτροφή

Η Σπειρουλίνα ως ζωοτροφή

Εκτός από την ευρεία χρήση της Σπειρουλίνας ως εξαιρετική τροφή για τον άνθρωπο και την προσθήκη του μικροφύκους αυτού ή εκχυλισμάτων του σε διάφορα διατροφικά προϊόντα, ή ως χρωστική σε τρόφιμα, καλλυντικά και βιολογικά αντιδραστήρια, η Σπειρουλίνα χρησιμοποιείται ως πολύτιμο πρόσθετο σε ζωοτροφές (**74).

Περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής ζωοτροφών προορίζεται για την διατροφή των πουλερικών.
Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για την δημιουργία ζωοτροφών υψηλής ποιότητας με την προσθήκη Σπειρουλίνας έτσι ώστε να ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων και να έχουν μεγάλη αντοχή σε ασθένειες αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη χρήση αντιβιοτικών.

Έχει βρεθεί ότι η Σπειρουλίνα σε συγκεντρώσεις 1000 ppm στην τροφή των πουλερικών, αυξάνει την αντίδραση υπερευαισθησίας των βασεόφιλων Τ-κυττάρων και αυτήν της βακτηριοκτόνου δράσης των μακροφάγων.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του δυναμικού του φαγοκυτταρικού συστήματος στα κοτόπουλα, που τους επιτρέπει να αντιστέκονται καλύτερα σε ασθένειες.
Παράλληλα, η Σπειρουλίνα, λόγω των χρωστικών της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή των πουλερικών για την αύξηση του χρωματισμού της σάρκας (**67, **68, 69). Αντίστοιχες μελέτες για την χρήση Σπειρουλίνας σε ιχθυοτροφές έδειξαν ότι η διατροφή ψαριών με Σπειρουλίνα επιδρούσε θετικά μεταξύ άλλων παραμέτρων στη βελτίωση του βάρους, στην χρώση της σάρκας και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήματος (72, **73).

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία