Αντιβακτηριακές και Πρεβιοτικές δράσεις

Αντιβακτηριακές και Πρεβιοτικές δράσεις

Η Σπειρουλίνα βιοσυνθέτει μία ποικιλία μικρομοριακών και μακρομοριακών ενώσεων οι οποίες μεταφέρονται σε εκχυλίσματα της με αποτέλεσμα αυτά να εκδηλώνουν αντιβακτηριακές και μυκητοκτονες ιδιότητες έναντι διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών, όπως οι Bacillus subtilis, Streptococcus aureus, Streptococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa Salmonella typhinurium, Mycobacterium smegmatis και E.coli.

Μεταξύ των χημικών συστατικών της Σπειρουλίνας με αντιβακτηριακή δράση περιλαμβάνονται διάφορα λιπίδια και κυρίως το γ-λινολενικό οξύ.

Πρεβιοτικά χαρακτηρίζονται χημικές ενώσεις συστατικά των τροφών οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό και τη δράση μπιφιντοβακτηρίων και γαλακτοβακτηρίων στο γαστρεντερικό σωλήνα του ανθρώπου και τα οποία έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία του, όπως προστασία από παθογόνους μικροοργανισμούς, ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, καλύτερη πέψη, προστασία από διαρροϊκές καταστάσεις, αύξηση της προστασίας έναντι καρκινογένεσης και ελάττωση της χοληστερόλης στο αίμα.

Πειραματικές εργασίες έδειξαν ότι η βιομάζα της Σπειρουλίνας που περιλαμβάνεται στη διατροφή αυξάνει την ανάπτυξη γαλακτοβακτηρίων. (**27).

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία