Διαβήτης και Παχυσαρκία

Διαβήτης και Παχυσαρκία

Αρχικά πειράματα έδειξαν ότι υδατικά εκχυλίσματα Σπειρουλίνας αποτελεσματικά ελάττωναν την γλυκόζη του αίματος (29). Διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση Σπειρουλίνας τείνει να επαναφέρει τα αρχικά υψηλά επίπεδα γλυκόζης και χαμηλά επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα σε κανονικά επίπεδα (42).

Κλινικές μελέτες με διαβητικούς ασθενείς έδειξαν σημαντική ελάττωση του σακχάρου του αίματος μετά από 21 ημέρες χορήγησης 2g/ημέρα Σπειρουλίνας (**43).

Επίσης συμπληρωματική διατροφή με Σπειρουλίνα (2g/ημέρα για 4 μήνες) διαβητικών με διαβήτη τύπου 2 είχε ως αποτέλεσμα την στατιστικά σημαντική ελάττωση του σακχάρου του αίματος και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (ολοκληρωμένος δείκτης των επιπέδων σακχάρου μετά από 2-3 μήνες) καθώς και των επιπέδων γλυκοζαμίνης και ουρονικού οξέος,γεγονός που υποδεικνύει μειωμένο κίνδυνο για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου (**41).

Στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε επίσης και η σημαντική ελάττωση των τριγλυκεριδίων, των ολικών λιπιδίων, της ολικής χοληστερόλης και της LDL-χοληστερόλης, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά την αποτελεσματικότητα της Σπειρουλίνας ως διατροφικού παράγοντα ικανού να ελαττώσει τα λιπίδια και την χοληστερόλη του αίματος.

Σχετικά με την επίδραση της Σπειρουλίνας στην Παχυσαρκία βρέθηκε ότι συμπληρωματική διατροφή με 2.8g Σπειρουλίνας, 3-φορές/ημέρα για 4 εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα μία στατιστικά σημαντική ελάττωση του σωματικού βάρους παχύσαρκων εθελοντών (**44).

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία