Χοληστερόλη και Σπειρουλίνα

Χοληστερόλη και Σπειρουλίνα

Ένας μεγάλος αριθμός πειραματικών και επιδημιολογικών δεδομένων έχουν δείξει την σύνδεση καρδιαγγειακών παθήσεων και διατροφής πλούσιας σε λίπη και χοληστερόλη.

Είναι σημαντικό λοιπόν, όπως αποδείχθηκε από πειράματα ότι συμπλήρωση της διατροφής μας με Σπειρουλίνα μπορεί να συμβάλλει, τουλάχιστον εν μέρει, στην καταπολέμηση αυτού του σοβαρού προβλήματος υγείας.

Ειδικά έγιναν πειράματα με ανθρώπους εθελοντές, υγιείς ή ασθενείς που εμφάνιζαν ήπια υπερλιπιδαιμία, ή ήπια υπέρταση, ή έπασχαν από καρδιακή ισχαιμία ή διαβήτη και οι οποίοι κατανάλωναν περίπου 4g Σπειρουλίνας/ημέρα για 4-8 εβδομάδες παρατηρήθηκε σημαντική ελάττωση της LDL-χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων καθώς επίσης και της συστολικής και διαστολικής πίεσης του αίματος.

Οι ασθενείς με καρδιακή ισχαιμία ή διαβήτη παρουσίασαν επίσης υψηλότερα επίπεδα HDL και ελάττωση του λόγου LDL/HDL (**29, **40).

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία