Διατροφικα Πλεονεκτήματα

Διατροφικα Πλεονεκτήματα

Η Σπειρουλίνα μπορεί να θεωρηθεί ως τροφή αν και σήμερα στον Δυτικό Κόσμο λαμβάνεται ως διατροφικό συμπλήρωμα.


Από διατροφική άποψη, έχει αποδειχθεί με μία πληθώρα λεπτομερών βιοχημικών αναλύσεων ότι η Σπειρουλίνα παρέχει μία εξισορροπημένη πρωτεϊνική σύνθεση, με παράλληλη παρουσία ορισμένων σπάνιων απαραίτητων λιπιδίων και μία πληθώρα τροφικών ανόργανων συστατικών και βιταμινών.

Για την εκτίμηση των διατροφικών πλεονεκτημάτων της πρωτεΐνης της Σπειρουλίνας υπολογίστηκαν δύο διατροφικές ιδιότητες:
H Αξιοποίηση Καθαρής Πρωτεΐνης (ΑΚΠ) (Net Protein Utilisation) και ο Λόγος Πρωτεϊνικής Αποτελεσματικότητας (ΛΠΑ) (Protein Efficiency Ratio).

Η αξιοποίηση των πρωτεϊνών που λαμβάνονται από τον οργανισμό υπολογίζεται πειραματικά με την πεπτικότητα τους προσδιορίζοντας το ποσοστό του αζώτου που κατακρατείται όταν η υπό μελέτη πηγή πρωτεϊνών είναι ο μοναδικός οριακός διατροφικός παράγοντας.

Η Σπειρουλίνα, ως ένα κυανοπράσινο μικροφύκος έχει κοινά γνωρίσματα με τα φυτά, γιατί έχει την ικανότητα της φωτοσύνθεσης.
Επιπλέον, έχει κοινά χαρακτηριστικά με αυτά των ζωικών κυττάρων, γιατί περιέχει στην κυτταρική της μεμβράνη πολύτιμους πολυσακχαρίτες, ενώ απουσιάζει το σκληρό κυτταρικό τοίχωμα, γεγονός που αποτελεί τεράστιο διατροφικό πλεονέκτημα γιατί διευκολύνει την πέψη.
Έτσι, οι πρωτεΐνες της Σπειρουλίνας έχουν πολύ μεγάλη πεπτικότητα (83-90 τις εκατό) όπως φαίνεται και από την σύγκριση με την πεπτικότητα καθαρής πρότυπης πρωτεΐνης καζεΐνης (95.1 τις εκατό).
Η τιμή ΑΚΠ για την Σπειρουλίνα υπολογίζεται μεταξύ 53 τις εκατό και 61 τις εκατό ή 85-92 τις εκατό αυτής της καζεΐνης και είναι παρόμοια με αυτή των σιτηρών.
Αν πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα της πρωτεΐνης στο τρόφιμο με την τιμή ΑΚΠ, προσδιορίζεται η αξιοποιήσιμη πρωτεΐνη ως ποσοστό επί τις εκατό της σύστασης του τροφίμου. Η Σπειρουλίνα είναι δεύτερη μόνο μετά τη σκόνη αυγών και μεγαλύτερη από κάθε τρόφιμο που κυκλοφορεί στην αγορά (**13, **15).

Ο ΛΠΑ είναι το Βάρος που κερδίζει ένα άτομο διαιρούμενο με το Βάρος των πρωτεϊνών που καταναλώνει. Για τον προσδιορισμό του χρησιμοποιούνται πρότυπες πρωτεΐνες όπως η καζεΐνη (η κύρια πρωτεΐνη του γάλακτος).
Η τιμή ΛΠΑ για την Σπειρουλίνα υπολογίστηκε 1,8 και 2,6 σε σύγκριση με την τιμή 1,23 για το καλαμπόκι, 2,2 για το ρύζι, 1,15 για το σιτάρι και 2,5 για την καθαρή καζεΐνη.

Η διατροφή με Σπειρουλίνα είναι πολύ οικονομική από πλευράς θερμίδων χωρίς «παρενέργειες» αφού για κάθε ένα γραμμάριο πρωτεΐνης που λαμβάνουμε από τη Σπειρουλίνα λαμβάνουμε περίπου 3.6 θερμίδες με ελάχιστη χοληστερόλη (0.13 mg).
Συγκριτικά, για κάθε 1 γραμμάριο πρωτεΐνης από βοδινό κρέας λαμβάνουμε περίπου 65 θερμίδες και υψηλά ποσά χοληστερόλης (1.5 mg/1 g κρέατος).
Αντίστοιχα, από ένα μεγάλο αυγό, που περιέχει περίπου το ίδιο ποσό πρωτεΐνης με 10g Σπειρουλίνας, παίρνουμε 80 θερμίδες και 300 mg χοληστερόλης (**15, **66).
Αυτό σημαίνει ότι η Σπειρουλίνα αποτελεί μία διατροφική πηγή πρωτεΐνης με λίγες θερμίδες, ελεύθερη χοληστερόλης και με χαμηλά λιπαρά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδέχεται ότι η Σπειρουλίνα αποτελεί εξαιρετική τροφή για ανθρώπινη κατανάλωση ενώ ο οργανισμός Food and Drug Administration (FDA) των ΗΠΑ έχει εγκρίνει την πώληση σκευασμάτων Σπειρουλίνας ως φυσικής τροφής χαρακτηρίζοντας την γενικά ως ασφαλή (GRAS -Generally Recognized as Safe) για προσθήκη της σε διάφορα τρόφιμα.

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία