Αντι-ικές ιδιότητες της Σπειρουλίνας

Αντι-ικές ιδιότητες της Σπειρουλίνας

Έχει αποδειχθεί από πειράματα in vitro και in vivo ότι η Σπειρουλίνα περιέχει βιοδραστικές ενώσεις μερικές από τις οποίες έχουν δείξει αντι-ιικές ιδιότητες.
Η ικανότητα των ιών να μολύνουν ειδικούς τύπους κυττάρων οφείλεται εν μέρει στην ιδιότητα των ιών να συνδέονται σε σεγκεκριμμένες περιοχές της επιφάνειας των κυττάρων.
Η αλληλεπίδραση αυτή είναι πολύ ειδική και περιλαμβάνει ειδικές πρωτεΐνες του ιού και κυτταρικούς υποδοχείς.
Επομένως κάθε παρεμβολή η οποία παρεμποδίζει την αλληλεπίδραση των μορίων αυτών παρεμποδίζει και την μολυσματική δράση των ιών.
Φαίνεται λοιπόν ότι συστατικά της Σπειρουλίνας, τα οποία έχουν δείξει ισχυρή αντι-ιική δράση, οφείλουν την δράση τους αυτή εν μέρει στην αλληλεπίδραση τους με εξειδικευμένες πρωτεΐνες είτε του ιού είτε της επιφάνειας του κυττάρου.

Τα κυριότερα συστατικά της Σπειρουλίνας τα οποία παρουσιάζουν αντι-ιική δράση είναι ορισμένοι πολυσακχαρίτες όπως θειικοί πολυσακχαρίτες (σπειρουλάνη-ασβέστιο και πολυσακχαρίτες παρόμοιοι της σπειρουλάνης) και ένας πολυσακχαρίτης μεγάλου μεγέθους που δεν περιέχει θειικές ομάδες (Immulina), θειογλυκολιπίδια, η πρωτεΐνη αλλοφυκοκυανίνη και μία πρωτεΐνη που συνδέεταιι με σάκχαρα (CBP).

In vitro μελέτες με τον πολυσακχαρίτη σπειρουλάνη-ασβέστιο έδειξαν αποτελεσματική αντι-ιική δράση έναντι ενθυλακωμένων ιών όπως ο ερπητοϊός HSV-1, ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (HCMV), ο ιός της ιλαράς, ο ιός της παρωτίτιδας, ο ιός της γρίπης Α και ο ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας HIV-1.
Σουλφολιπίδια της Σπειρουλίνας και η πρωτεΐνη CBP απεδείχθησαν αποτελεσματικά έναντι των ιών HIV, ενώ η πρωτεΐνη αλλοφυκοκυανίνη έναντι του εντεροϊού (**71).

In vivo μελέτες έδειξαν ότι εκχυλίσματα της Σπειρουλίνας ήταν αποτελεσματικά έναντι του ιού HSV-1 ενώ παρεμπόδιζαν την εισβολή του HSV-2 στο νευρικό σύστημα.
Ορισμένα επιδημιολογικά ευρήματα σε σχέση με την εμφάνιση του ιού HIV/AIDS είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, αφού το μικρό ποσοστό εμφάνισης του ιού σε περιοχές με μεγάλη κατανάλωση Σπειρουλίνας (3-13 g/ημέρα), όπως σε περιοχές της Δημοκρατίας του Τσαντ στην Αφρική, είναι πιθανόν να σχετίζεται με την τακτική κατανάλωση του μικροφύκους, η οποία μπορεί να παρεμποδίζει την μόλυνση με τον ιό.
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι συστατικά της Σπειρουλίνας αποτελούν υποψήφια μόρια για να ενσωματωθούν σε θεραπευτικά σχήματα ασθενών με AIDS (**21, **29, **32).

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία