Αντικαρκινικές ιδιότητες

Αντικαρκινικές ιδιότητες

Υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις ότι η Σπειρουλίνα παρουσιάζει ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες.
Οι αντικαρκινικές ιδιότητες της Σπειρουλίνας φαίνεται ότι σχετίζονται σε ένα βαθμό με τις αντιοξειδωτικές της ιδιότητες και με την ικανότητα της να ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.
Σχετικά πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί με ολόκληρη Σπειρουλίνα, με εκχυλίσματα της, καθώς και με δραστικά συστατικά της.
Σε μία περίπτωση (λευκοπλακία) τα πειράματα έγιναν σε ανθρώπους.
Ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα σε κύτταρα και πειραματόζωα περιλαμβάνουν:
(α) την παρεμπόδιση του πολλαπλασιασμού ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων ήπατος HepG2 από υδατικά εκχυλίσματα Σπειρουλίνας,
(β) την αναστολή της εισβολής και μετάστασης καρκινικών κυττάρων,
(γ) την επαγωγή απο την φυκοκυανίνη αποπτωτικού θανάτου καρκινικών ιστιοκυτάρων ΑΚ-5 και την παρεμπόδιση του πολλαπλασιασμού κυττάρων χρόνιας μυελοειδούς λευχαιμίας Κ562,
(δ) υποχώρηση του όγκου που δημιουργήθηκε σε πειραματόζωα μετά από έγχυση εκχυλίσματος Σπειρουλίνας.

Μία κλινική μελέτη περιέλαβε ανθρώπους οι οποίοι είχαν λευκοπλακία στόματος, δηλαδή μία κατάσταση που οδηγεί σε καρκίνο εάν δεν υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή.
Πρόσληψη Σπειρουλίνας για ένα χρόνο εμπόδισαν την πρόοδο του καρκίνου στο 45 τοις εκατό των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη.

Έχει δειχθεί επίσης ότι το λιπιδικό συστατικό της Σπειρουλίνας, το γ-λινολενικό οξύ (GLA), αποτελεί ένα από τα πλέον υποσχόμενα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα για τη θεραπεία ανθρώπινων κακοηθών γλοιομάτων και άλλων προχωρημένων όγκων.
Κλινικές μελέτες έχουν ήδη δείξει την αποτελεσματικότητα του GLA έναντι κακοηθών γλοιομάτων καθώς επίσης και έναντι όγκων του μαστού σε συνδυασμό με το μη-στεροειδές αντιοιστρογόνο ταμοξιφένη.

Απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες σε ανθρώπους για να επιβεβαιωθούν οι ακριβείς αντικαρκινικές ιδιότητες της Σπειρουλίνας (**21, **29, **31).

(**) Παραπομπή στη βιβλιογραφία